044-209-14-41
067-518-19-48

Документы

АКТ №______
приймання-передачі майна 
за Договором №
_____ від "__"_______ 2013 р.


м. Киiв "___"________2011 р.


Цей Акт складено на виконання Договору N _______ від "___"_______ 2013 р., укладеного між ТОВ «Мейкер Плюс» (надалі іменується "Зберiгач") та ___________________________________________________________ (надалі іменується "Поклажедавач").


Частина перша. ПЕРЕДАННЯ МАЙНА.
Ми, що нижче підписалися, представник Поклажедавача, ______________________________________, що діє на підставі ________________________, з однієї сторони, і Зберiгач, ТОВ «Мейкер Плюс», з іншої сторони, склали Частину 1(першу) цього Акта про те, що відповідно до зазначеного вище Договору, Зберiгач передав(прийняв), а Поклажедавач прийняв(передав)  майно відповідно до наведеного нижче:

Товар

Од.

Кількість

1

________________________________________

Шт.

_________

 

 

Майно передане (прийняте) відповідно до умов зазначеного вище Договору, зауважень до якості і кількості майна немає.
Момент передачі (прийняття) майна зафіксований вірно: ____год. _____ хв. "___" __________2013 р.
Цей акт складено у двох екземлярах i є невід’ємною частиною зазначеного вище договору.

Майно передав:________________/____________/

М. П.

 

 

Майно прийняв:________________/____________/

М. П.

 

Баннеры